Mô tả của nhóm SP

Giàn Phơi Thông Minh Q-06

950.000 đ 500.000 đ
47%
37%
50%

GIÀN PHƠI HOÀ PHÁT 999A MODEL 2018

1.750.000 đ 1.050.000 đ
40%

Giàn phơi Hoà Phát 999B Model 2019

1.900.000 đ 1.450.000 đ
24%
21%
28%

GIÀN PHƠI HOÀ PHÁT KS-980E

2.250.000 đ 1.850.000 đ
18%

GIÀN PHƠI TAKASHI - S001

3.650.000 đ 2.850.000 đ
22%

GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ GLT 03 MODEL 2017

15.000.000 đ 12.500.000 đ
17%
27%

GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ JP01A MODEL 2018

18.500.000 đ 13.890.000 đ
25%
10%

GIÀN PHƠI ĐIỆN TỬ JP01B MODEL 2017

15.000.000 đ 12.500.000 đ
17%

GIÀN PHƠI THÔNG MINH SANKAKU - S09

2.350.000 đ 1.950.000 đ
17%
16%
26%
17%
11%

Giàn phơi xếp ngang KOREA K - A01

2.100.000 đ 1.650.000 đ
21%

GIÀN PHƠI THÔNG MINH KOMATSU S02

4.850.000 đ 4.250.000 đ
12%

HOTLINE: 0902351576

0902 351 576